کد مطلب : 7245
26 شهریور 1399 - 08:19
تعداد بازدید : 125 بار
اخبار » اخبار وسط

زنده  یاد دکتر نذیر احمد (1915-2008) از برجسته ترین نسخه  شناس و مصححان متونِ فارسی است. وی درباره تصحیح متن سه سخنرانی در سالِ 1988 در گروه اردو دانشگاه بمبئی ایراد نمود که در همان سال به  صورت کتابچه ای با عنوانِ «تصحیح و تحقیقِ متن» از دانشگاه بمبئی منتشر شد. سپس با افزوده هایی از «اداره یادگار غالب» در سالِ 2000 از کراچی در پاکستان منتشر شد.

دخترانِ وی خانم ماریا بلقیس، (زادروز: 1945) استاد فارسی دانشگاه اسلامی عَلیگَر  و دکتر ریحانه خاتون (زادروز: 1948) استاد فارسی دانشگاه دهلی، هم میراثِ پدرِ بزرگوار را ادامه دادند و از پژوهشگران هندوستانی در حوزة متون کهن فارسی و نسخه  شناسی هستند. برخی از آثارِ دکتر ریحانه خاتون:

 

«افاضل خُجند» (اِندو پرشین سوسائتی، دهلی، سال چاپ: 1991، کتاب به زبان اردو)؛ «تصحیحِ سراج اللغة» (فرهنگ فارسی-فارسی، تالیفِ: سراج الدین علیخان آرزو، تصحیح در سه جلد، سال چاپ: 1383ش، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران)؛ «تصحیحِ مُثمر» (فرهنگ فارسی-فارسی، تالیفِ: سراج الدین علیخان آرزو، تصحیح در دو جلد ، جلد اول از موسسة مطالعات آسیای مرکزی و غربی، کراچی، سال 1991 – جلد دوم ناشر خود مصحح در شهر دهلی، سال 2017)؛ «فرهنگِ تحفة السعادة» (فرهنگ فارسی-فارسی، تالیفِ: محمود بن شیخ ضیاء الدین محمد، تصحیح در چهار جلد که تاکنون دو جلد به چاپ رسیده است از پروژه ملی نسخه های خطی در هندوستان، سال های: 2018-2019)

دکتر ریحانه خاتون براساس تجربیات خود از تصحیحِ فرهنگ های فارسی (تالیف شده در هندوستان قدیم) کتابی به زبان اردو دربارة روش تصحیح تدوین کرده است. مشخصاتِ کتاب:

 

«تحقیق، تنقید، تصحیحِ متن و فارسی فرهنگ  نویسی»، به زبان اردو، نویسنده: ریحانه خاتون، مطبع: اصلیه آفست پرنترس، دهلی، سالِ چاپ: 2018. فهرست کتاب:

- عرضِ مصنّف

- نشانه هایِ اختصاری در تحقیقاتِ عربی و فارسی

- نشانه هایِ غلط گیری نسخه هایِ چاپی [نمونه خوانی]

- نگاهی به توانایی هایِ علمیِ مصححِ متن

- روشِ تصحیحِ متون

- ترقیمه نویسی

- حاشیه نویسی

- منابع، مآخذ، کتاب نامه

- مراحلِ تحقیق

- پایان نامه / رساله دکتری

- اهمیت ادبی نسخه های خطی فارسی

- ضرورتِ تالیفِ فرهنگ فارسی، روشِ تصحیح آنها

- فهرست فرهنگ های فارسی ایران

- فرهنگ نویسی فارسی در ایران:

«فرهنگ ابوحفص سغدی»؛ «لغت فرس»؛ «صحاص الفرس»؛ «معیار جمالی»؛ «مجموعة الفرس»؛ «فرهنگ وفایی»؛ «مجمع الفرس سروری»

 

- فهرست فرهنگ های فارسی دورة اول در هند:

«فرهنگِ قواس»؛ «دستورالافاضل»؛ «لسان الشعرا»؛ «رسالة النصیر»؛ «ادات الفضلا»؛ «زفان گویا»؛ «بحر الفضایل»؛ «مفتاح الفضلا»؛ «شرف نامه مَنیَری»؛ «مجمل العجم»؛ «تحفة السعادت»؛ «موید الفضلا»

 

- فهرست فرهنگ های فارسی دورة دوم از بابر تا اورنگ زیب 937 تا 1117 هجری

«کشف اللغات و الاصطلاحات»؛ «فرهنگ شیرخانی»؛ «فتح الکتاب»؛ «مجموع اللغات»؛ «انیس الشعرا»؛ «مدارالافاضل»؛ «چهار عنصر دانش»؛ «فرهنگ جهانگیری»؛ «دُر درّی»؛ «فرهنگ جعفری»؛ «جمع الجوامع»؛ «لطایف اللغات»؛ «برهان قاطع»؛ «فرهنگ رشیدی»؛ «بحر اللغات»؛ «اصطلاحات نامه»؛ «اشهر اللغات»

 

- فهرست فرهنگ دوره سوم عصر انحطاط گورکانیان بعد از اورنگ زیب تا نصف آخر قرن سیزدهم هجری 1118-1274 هجری

«لغات عالَمگیری»؛ «لغات فارسی»؛ «سراج اللغات»؛ «چراغ هدایت»؛ «محمود اللغات»؛ «مراة الاصطلاح»؛ «تالیف اللغات»؛ «آیین عطا/ آبِ حیات»؛ «بهار عجم»؛ «نوادر المصادر»؛ «فرهنگ مجملی»؛ «مصطلحات الشعرا»؛ «منتخب بهار عجم»؛ «ابواب اللغات»؛ «تحقیق الاصطلاحات»؛ «نصاب البلغا»؛ «تالیف یوسفی»؛ «منتخب اللغات دنکینی»؛ «شرف اللغات»؛ «شمس اللغات»؛ «هفت قلزم»؛ «فرهنگ فرّخی»؛ «فرهنگ حسینی»؛ «غیاث اللغات»؛ «فرهنگ ایمای اظفری»؛ «فرهنگ جعفری»؛ «تسهیل اللغات»؛ «فرهنگ نایاب»؛ «بحر عجم»؛ «فواید الصبیان».

 

- فهرست فرهنگ های متفرقه

«قاطع بُرهان»؛ «لغات شاهجهانی»؛ «فرهنگ آنندراج»؛ «لغات کِشوری»؛ «فرهنگ نظام»؛ «فرهنگِ معین»؛ «نقد قاطع بُرهان»

- منابع

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

تازه های نشر

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

75 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
49
3928
7740
37552
16523483