کد مطلب : 7367
17 آذر 1399 - 11:42
تعداد بازدید : 130 بار
اخبار » اخبار وسط

آستانه شریف مزارِ حضرت پیر محمد شاه در شهر احمد آباد، گجراتِ هندوستان قرار دارد. به همین نام بنیادِ خیریه ای تاسیس شده است به نامِ: «حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف ترست احمدآباد». این بنیاد خیریه کتاب خانه ای دارد به نامِ «کتاب خانه و مرکزِ پژوهشیِ حضرت پیر محمد شاه» که مالامال از نسخه های خطی نفیس است. فهرست نسخه های خطیِ عربی، فارسی اردو این کتاب خانه در دوازده جلد منتشر شده است از سالِ 1992 تا سالِ 2018. برخی از شماره های این فهرست ها در سایت ریخته به طور آنلاین قابل مطالعه است. نگاه کنید به: دسترسیِ آن‌لاین به فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ چاپ شده در هندوستان و پاکستان بارگذاری شده در سایتِ ریخته (بخشِ سوم) (در پایگاه خبری نسخ خطی بساتین)

 

«بنیاد خیریه آستانه شریف حضرت پیر محمد شاه» تا چند سال پیش همایشی در موضوعی مربوط به سرزمین گجرات برگزار می کرد سپس مجموعه مقالات را منتشر می کرد. نخستین همایش در سال 1998 و ششمین و آخرین همایش در سال 2016 منتشر شد. این مجموعه مقالات با عنوانِ «جَرنَل» در شماره های مختلف چاپ شده است. برخی از این مقاله ها به زبان اردو هستند و برخی به زبان انگلیسی هستند.

پروفسور دکتر وجیه الدین مدیر پیشین گروه و استاد بازنشسته فارسی ِ«دانشگاه مَهاراجا سایاجی»، بَرودا، گُجرات، هندوستان هستند. ایشان تمام فهرستِ «جَرنَل» را تهیه نموده اند که در حال چاپ در مجله ای در هندوستان است. از سر لطف و علم نوازی فهرست ها را به فارسی ترجمه کرده برای پایگاه خبری بساتین ارسال نمودند که در اینجا آورده شده است. با سپاس فراوان از ایشان. عطاهای الهی روزیشان باد. آمین.

 

«جَرنَل»، شماره 1، عنوانِ: «تصوف و جامعه هندوستان»، سال چاپ: 1998

مقاله های اردو

«پیش لفظ» // محی الدین بمبئی والا

«تصوف، تاریخ وفرهنگ و رسم و حقیقت» // خواجه حسن ثانی نظامی

«خدمات علمی و فرهنگی برخی از عرفایِ گجرات و احمدآباد» // نثار احمد فاروقی

«گرایش های مذهبی و ادبی در گُجرات» // ضیاءالدین اصلاحی

«خانواده حضرت شاهیه؛ سه نسخه خطی نادر از تالیفاتِ فاضلانِ گجرات» //  نذیر احمد

«نگاهی به ملفوظات شاه عالَم» // اکبر ثبوت (مقاله به فارسی است)

«نگاهی به ملفوظات شاه عالَم» // شریف حسین قاسمی

«نگاه به زندگانی عرفانی مشایخ سهروردی گجرات؛ با مطالعه سیرالسادات» // شریف حسین قاسمی

«تصوف اسلامی و خدمات صوفیان گجرات» // اعجاز مدنی

«خدمات علمی صوفیان گجرات و همبستگیِ ملی» // سید باوا صاحب اصغر علی ترمذی

«نقش غیر مسلمان ها در ساخت مزارهای بزرگان دین و صوفیان» // سید عبدالرحیم

«نقش شاعران هندو (غیر مسلمان) اردو زبان در آزادی هندوستان» // نثار احمد انصاری

«رساله شیخ گنج- تالیف احمد کتّو» // چاند بی بی شیخ

«تصوف و دینِ جامعه هندوستان به آن» // مشکور احمد قریشی

مقاله های انگلیسی

«مقدمه»  // -

«جامعه و صوفیان گجرات دوره میانی در هندوستان» // ضیاءالدین دیسائی

«سلسله امام شاه در گجرات» // دبلیو. ایوانف

«فلسفه وحدت الوجود شیخ اکبر ابن عربی » // اسماعیل لال والا

 

 

«جَرنَل»، شماره 2، عنوانِ: «فعالیت های علمی و ادبی در سرزمین گجرات»، سال چاپ: 2001

مقاله های اردو

«سخنی چند» //  محی الدین بمبئی والا

«خدمات علمی ساداتِ شیرازیِ احمد آباد، گجرات» // شیخ جمال الدین گجراتی

«خدماتِ حدیثی علمایِ گجرات در دوره های میانی هندوستان» // اقبال نَنکاروی

«شاعران فارسی مدفون در احمدآباد گجرات» // محبوب حسین عباسی

«نقش عربی دان های گجرات در گسترش علوم اسلامی» // سید باوا صاحب اصغر علی ترمذی

«کتیبه های فارسی و عربی آستان شریف حضرت پیر محمد شاه» // سید عبدالرحیم

«خدمات علمی عالمی ناشناخته در احمدآباد گجرات؛ مولانا محمد رضا کُردی» // سید عبدالرحیم

«خدمات علمی سادات شاهیه بخاری» // شیخ خواجه معین الدین محمد عثمان

«شاعران ناشناخته گجرات در قرن نوزدهم میلادی» // کریم الله انصاری

«ارتقای ادبیات اردو در گجرات پس از فتح گجرارت» // عزیزالله مبین الله انصاری

«نقش گجرات در گسترش زبان و ادبیات فارسی در هندوستان» //  عبدالودود اظهر دهلوی

«طبقات نگاری و تذکره نویسی با مطالعه گلزارابرار» // محمد حسین وفا جونپوری انصاری

«شعرهای چاپ نشده از نظیری» // سید امیر حسن عابدی

«چند شاعر ایرانی مقیم احمد آباد گجرات» // شریف حسین قاسمی

«پس منظرِ فرهنگیِ جنبش مهدویه» // عبدالحق

«رشک خراسان: گجرات و رشک گلشن فردوس: احمدآباد با مطالعه چند منبعِ فارسی» // شعیب اعظمی

«ملاقات  تقی اوحدی با شاعران ایرانی در گجرات» // سید امیر حسن عابدی

مقاله های انگلیسی

«مقدمه» //  محمد حبیب کاکی والا

به نام خداوند // محمد رضا باقری

«زبان اردویِ معلّی و ریشه‌هایِ زبان شناسیِ ایده آل»// دیوید لی لیود

«نقشِ گجرات در زبان‌هایِ گوجری و اردو» // محمد ابراهیم دار

«سکونت مسلمانان نخستین در گجرات» //  محمد ابراهیم دار

«علی محمد خان بهادر» // ضیاء الدین دیسائی

«کتیبه‌هایِ عربی و فارسیِ احمدآباد، گجرات هندوستان» // ضیاءالدین دیسائی

«جامع مسجد» // ضیاءالدین دیسائی

«احمد آبادِ شهرِ مدراس» // ضیاءالدین دیسائی

«زندگی و جامعه در قرن 16 میلادی در گجرات با توجه به متون مقدس فارسی »// ضیاءالدین دیسائی

«مهاجرانِ ایرانیِ فراموش شده در سرزمینِ مَهاراشتَر هندوستان و اباد دیگری از روابط هندوستان و ایران» // ضیاءالدین دیسائی

 

«جَرنَل»، شماره 3، عنوانِ: «میراثِ علمی، ادبی و فرهنگیِ سرزمین گجرات»، سال چاپ: 2003

مقاله های اردو

«پیش لفظ» //  محی الدین بمبئی والا

«سخنرانی افتتاحیه» // ضیاء الدین دیسائی

«منابع برای مطالعه خدماتِ علمیِ خارجِ گجرات» ضیاء الدین.ای.دیسایی

«ورودِ شاعرانِ ایرانی به احمد آباد گجرات هندوستان» // سید امیر حسن عابدی

«خدمات علمی و دینی خاندان ولی الله»  // سید عبدالرحیم

«علم حدیث در گجرات و شیخ عبدالملک بمبانی» //  ضیاء الدین اصلاحی

«مشایخ گجرات در کتابِ ثمرات القدس من شجرات الانس» // شریف حسین قاسمی

«بررسیِ تاریخ نگاری با مطالعه تاریخ نگارانِ فارسیِ سلطنتِ گجرات» // اقتدار حسین صدیقی

«کتاب خانه نادری در مسجد جامع شهر اَچَل پور» //سید عبدالرحیم

«زندگی و خدماتِ ادبیِ خواجه محمد دهدار فانی» // آغا غیاث الرحمان

«مفسرِ بلندپایه ای در گجرات» // عبدالاحد قاسمی تاراپوری

«چند عالمِ دینِ ناشناخته در سرزمین گجرات» // محبوب حسین عباسی

«بررسیِ واژگان خارجی در قرآن» // مقصود احمد

«اسم نامه؛ سید غلام محی الدین غمگین گجراتی ملقب به اوکلی سَری» // نورالسعید اختر

«بوهره ها در گجرات» // سید حاتم ذکی الدین

«مشایخ و خدماتِ علمی و ادبیِ شهر سورَت در هندوستان» // محمود صدیقی

«تجوید، قرات و سرزمین گجرات» // محمد اقبال نَنکاروی

«اخلاقِ اجتماعیِ اُمرایِ گجرات- مطالعه تاریخِ عربیِ ظفرالواله» //خواجه معین الدین محمد عثمان

«مدارسِ قدیم در گجرات» // سید باوا صاحب اصغر علی ترمذی

«روشِ آموزش و درس هایِ مدارس دینی در گجرات دوره میانی 1297 هجری/ 1758میلادی» // شیخ عبدالرشید ابهام

«مشایخِ احمد آباد گجرات و تالیفاتِ آنها در تذکره گلزار ابرار»// محمد حسین م.انصاری

«بَدایون؛ مرکزِ قلم و ادب»// عراق رضا زیدی

«کاربردِ ضرب المثل در شعرهایِ حافظ»// وجیه‌ الدین

مقاله های انگلیسی

«مقدمه»// محمد حبیب کاکی والا

«دو سلسله مهم تصوف در هندوستان با تاکید در منابعِ گجرات»// جعفر حسین لال والا

«ایرانی  در دربار سلاطین گجرات»// نثار احمد انصاری

«عبدالفتاح العسکری؛ مفسرِ مثنویِ رومی»// اِم. اِچ. صدیقی

 

«جَرنَل»، شماره 4، عنوانِ: «میراثِ علمی، ادبی و فرهنگیِ سرزمین گجرات»، سال چاپ: 2003

مقاله های اردو

- «ورودِ مسلمانان به سرزمین گُجرات و سعیِ جمیلِ عارفان» //  جلال تاملی

- «شمس الائمه السرخسی» //  محمد حمیدالله

- «مولانا راجح بن داود احمدی؛ نخستین شاگردِ گُجراتیِ حافظ سخاوی» // ضیاءالدین اصلاحی

- «چند غزل چاپ نشده از نظیری نیشابوری» //  سید امیر حسن عابدی

- «شرح بحرالعلومی» // سید امیر حسن عابدی

- «تصوف همان محبت است» // شریف حسین قاسمی

- «اقبال و رُخ دیگر تصوف» // عبدالحق

- «جوشِ جنونت، قبایت را چاک می‌ کند» // عبدالحق

- «محمد رضا نوعی خبوشانی؛ شاعرِ دربارِ خان خانان» // عراق رضا زیدی

- «نقشِ هندوستان و پاکستان در ادبیات عربی» // مقصود احمد

- «مشایخ گجرات در تذکره فارسی اخبار الاخیار» // وجیه الدین

- «شباهت و تفاوت هایِ تصوف و بَکتی» // شمیم طارق

- « پس منظر سانحه گُجرات؛ پیام صلح و آشتیِ اسلام» // حسن مثنی

- «قاضی القضاة سیدنا النعمان بن محمد التمیمی قدّس الله روحَه و تالیفِ او: اساس التاویل الباطن» // حاتم زکی الدین

- «حضرت شیخ شاه خطیب احمدآبادی» // عبدالله قادری صدیقی

- « شاهکارِ تاریخیِ ولی(شاعر کلاسیکِ اردو)» // ظفر احمد صدیقی

- «شیخ نورالدین احمد بن عبدالله الطاوسی الشیرازی و رساله او: اخلاق سلطانی» // محبوب حسین احمد حسین عباسی

- «دیوان ملک عبدالسلام بن عبدالرحمان العیدروسی » // نثار احمد انصاری

- «کاتب هایِ سرزمین گُجرات در قرن دوازدهم هجری و کتاب هایِ کتابت کرده آنها» // محبوب حسین احمد حسین عباسی

- «خدماتِ مراکزِ آموزشیِ مسلمانان در سرزمین گُجرات پس از آزادیِ هندوستان در سال 1947» // ابهام رشید

- «مرحوم سید ابوظفر ندوی به عنوان مترجم» // وفا جون پوری

- «حضرت شیخ مخدوم رحمت الله» // شیخ جمال الدین گجراتی

- «خدماتِ علمیِ عارفان سرزمین گُجرات» // اختر شاه دیوان

- «دستور ملا فیروز بن کاوس جلال» // محی الدین بمبئی والا

- « -» // علی یوسفی (مقاله عنوان ندارد)

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی-  چند خاطره از مرحوم دکتر ضیاءالدین دیسایی» // سید عبدالرحیم

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی-  چند خاطره خوشگوار از دکتر ضیاءالدین دیسایی» // ضیاءالدین اصلاحی

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی- دانشمندی یگانه در زبان و ادب فارسی؛ استاد دکت ضیاء الدین دیسایی» //  شریف حسین قاسمی

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی- ماهِ درخشانِ مکتبِ تحقیقی حافظ محمود شیرانی» //  مظهر محمود شیرانی

مقاله های انگلیسی

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی-  دکتر ضیاء الدین دیسایی کتیبه شناس و محقق» // پَنکَج .تی . دیسایی

- « به یادِ دکتر ضیاء الدین دیسایی- دوستِ مرحوم من دکتر ضیاء الدین دیسایی» //  مَرکَند مِهتا

- «بررسیِ روابط اعراب و هندوستان» // مقصود احمد

- «تصوف در قرآن و حدیث و بحران جهان معاصر» // جعفر حسین لالی والا

- «منابعِ فارسی درباره تاریخ اجتماعی و فرهنگیِ سرزمین گجُرات در دوره میانی هندوستان» //  ضیاء الدین دیسایی

- «- » // علی یوسفی (مقاله عنوان ندارد)

 

«جَرنَل»، شماره 5، عنوانِ: «میراثِ علمی، ادبی و فرهنگیِ سرزمین گجرات»، سال چاپ: 2003

مقاله های اردو

- «حقیقت تصوف » // مقصود احمد

- «شیخ یحیی مفتی و شعرِ او؛ شاعر فارسی در احمد آبادِ گجرات (هندوستان) در قر دهم هجری» //  محبوب حسین عباسی

- «مناقب حضرت علامه محمد بن طاهر گجراتی المعروف به محدث پَتنی همراه سفرنامه حجاز» // به کوششِ:محمد ولی عبدالله نور ولی

- «کتابِ گنج المعانی باسمِ حضرت صاحب قرانی- از: مطبعی» // به کوششش: شیخ جمال الدین گجراتی

- « کوشش های علمی و ادبیِ مسلمانان در قرن چهارم هجری» // عصمت ناز

- «تاریخ سلاطین گجرات» //  سید محمود بخاری

مقاله های انگلیسی

- «جامعه و فرهنگ» // تارا چَند

- «دانشمندان برجسته عباسی [از خاندان های معروف سرزمین گجرات] و اشرافِ گجرات» // محبوب حسین عباسی

- « تاریخ سلاطین گجرات- تالیف: محمود بخاری» // پیشگفتار از تارا چَند- تصحیح از: سید علی اصغر ترمذی- مقدمه و زندگی امه سید محمود بخاری: محبوب حسین عباسی

 

«جَرنَل»، شماره 6، عنوانِ: «میراثِ علمی، ادبی و فرهنگیِ سرزمین گجرات»، سال چاپ: 2003

مقاله های اردو

- «دو ساله نایاب فارسی در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درباره مولانا جلال الدین بلخی رومی و مثنوی معنوی» // محبوب حسین احمد حسین عباسی

- «نفت ، بنرین و آغاز اسلام» // حمید الله

- «ظاهر و باطن آب بهترین نعمت الهی» // حاتم زکی الدین

- «مقایسه شعر اردو در دوره مغول و حکمرانی بریتانیا» // چودَهری محمد نعیم

- « سکه و کتیبه های قرون وسطی» // سید عبدالرحیم

- «ترجمه و تفسیرهایِ قرآن کریم به زبان اردو» // محمد افضل خان

- «کتاب خانه  پیرمحمد شاه؛ گنجینه بی مثالی در احمد آباد گُجرات هندوستان» //  محمود حسن اله آبادی

- « کتابی درباره کتیبه شناسی به انگلیسی: Triumphal Sun» // محمود حسن اله آبادی

- «مذهبِ مختار ترجمه و حواشیِ معانی الاخبار» // محمود حسن اله آبادی

- «مولانا شیخ احمد المعروف میان مخدوم» // شیخ جمال الدین گُجراتی

- «شعرایِ سوراشتر» // مولوی محمد ابراهیم

مقاله های انگلیسی

- « البیرونی و دست‌ آوردهای علمی اش» // ام. نظام الدین

- « مطالعه دوباره سکه های دو زبانه از محمود غزنوی» // اِی.کِی. بَتّاچاریا

- «ریشه شناسیِ معلّقات سبعه» // قاضی احمد میان اختر

- «سیاستِ شاهانه و مزارهایِ صوفیان بخش اول- از اسناد  مالیاتی مغولان ناحیه خُلد آباد» // کارل.ای.ارنست

- « سیاستِ شاهانه و مزارهایِ صوفیان بخش دوم- روابط برهمن ها و خاندان فاروقی با صوفیان ناحیه خُلد آباد» // کارل.ای.ارنست

- «نظریه و عملِ سماع در سلسله تصوف وابسته به برهان الدین غریب» // کارل.ای.ارنست

- « مسلمانان آمریکا در دوره پیش از کلموب» // جرالد اف.دیرکس

- «معرفی چند نسخه خطی قرآن تذهیب شده در نمایشگاه بین اللمللیِ کتاب و نسخ خطی اسلامی، 27 مارس تا 2 آوریل 1983، کراچی، پاکستان » // -

- «حمزه نامه و طوطی نامه» //  -

- « ترجمه قرآن کریم به انگلیسی و تفسیر آن از یوسف علی» // شیخ محمد اشرف

- «اگر استادانی داشتیم که آموزش را از کتاب های کرشنا مورتی اخذ کرده بودند» // -

 

در سایت ریخته شماره سوم و شماره چهارم این مجله به طور آنلاین قابل مطالعه است:

https://www.rekhta.org/ebooks/journal-gujrat-ki-ilmi-adabi-o-saqafti-meeras-shumara-number-003-mohiuddin-bombay-wala-magazines?lang=ur

 

https://www.rekhta.org/ebooks/gujarat-ki-ilmi-adbi-aur-saqafati-wirasat-journal-nomber-004-ebooks?lang=ur

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

تازه های نشر

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

88 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
1092
1573
9907
48528
16726727