کد مطلب : 6767
16 ارديبهشت 1398 - 14:52
تعداد بازدید : 231 بار
اخبار » گزارش

فصلنامه «فکر و نظر» در سالِ 1960 از دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر در شهرِ عَلیگَر هندوستان به زبانِ اردو منتشر شد. این مجلّه هنوز هم منتشر می‌شود. در گذشته مقالاتِ پرمغزی از دانشمندانِ شبه‌قارّه در آن منتشر می‌شود. ویژه‌نامه‌هایِ این مجلّه هنوز هم منبعِ مهمِ تحقیقی به شمار می‌روند: مهم‌ترینِ آنها: «ویژه‌نامه نامورانِ عَلیگَر» در سه شماره؛ «ویژه‌نامه مرزا غالب دهلوی»؛ «ویژه‌نامه اقبال»؛ «ویژه‌نامه قرآن»؛ «ویژه‌نامه ساینس»؛ «ویژه‌نامه نهضتِ آزادی در سالِ 1857»؛ «ویژه‌نامه ادبیاتِ فارسی»؛ «ویژه‌نامه داستان».

- «دو ماخذِ قدیمی درباره حافظ شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سالِ 1960، جلد 1، شماره 1.

- «حال‌نامه بایزید انصاری»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 1.

- «مجموعه‌ای از اشعارِ فارسیِ مرزا غالب دهلوی»- مقاله‌نویس: قاضی عبدالودود، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نگاهی به دساتیر»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نظراتِ یک سیّاحِ فرانسوی در قرنِ هفدهم میلادی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «طبقاتِ اکبری»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نگاهی به فرقه نقطوی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد،  سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «شهادت آزاد بِلگرامی درباره فرمانی از محمود شاه تغلق»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد،  سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «نهج‌البلاغة»، مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «تاریخِ نادری از سلاطینِ گجرات»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «نفائس‌المآثر»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «دیوان نوعی خبوشانی»، مقاله‌نویس: قاضی عبدالودود،  سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «عرفی شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر نبی هادی، سال: 1961، جلد 2، شماره1.

- «کتاب‌خانه حبیب گنج»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره1.

- «عناصرِ قدیمِ ایرانی و زرتشتی در ادبیاتِ اردو»، مقاله‌نویس: دکترنذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره 2.

- «اصولِ تحقیقِ متن»- مقاله‌نویس: دکتر صلاح‌الدّین المنجد، مترجم به اردو: محمد فضل الرّحمن نَدوی، سال: 1961، جلد 2، شماره2.

«مرزا عزیز کوکا»، مقاله‌نویس: دکتر اُمّ هانی فخرالزّمان، سال: 1961، جلد 2، شماره 1.

- «مکتوباتِ شاه محب‌الله اله‌آبادی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1961، جلد 2، شماره 2.

- «شهادتِ آزاد بِلگرامی درباره یک فرمانِ محمود شاه تغلق»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «آداب‌المتعلّمین و طوسی»، مقاله‌نویس: مولانا امتیاز علی عرشی، سال: 1961، جلد 2، شماره 3.

- «سالِ تالیفِ چهارمقاله»، مقاله‌نویس: شَبّیر احمد خان غوری، سالِ: 1961، جلد 2، شماره 3.

- «دیوانِ حافظ»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سالِ 1961، جلد 2، شماره 3.

-  «مونس الاحرار – تالیف: احمد بن محمّد کلاتی اصفهانی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره 4.

- «نگاهی تاریخی به حدیثِ لا تسبّوا الدّهر»- مقاله‌نویس: شَبّیر احمد خان غوری، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «دیوان سراجی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «الحاق و دیوانِ انوری»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «ذخیرة الخوانین»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد شمعون اسرائیلی، سال: 1962، جلد 3، شماره 2.

- «چهار مقاله»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال 1962، جلد 3، شماره 2.

- «یک فرهنگِ قدیمِ فارسی: زفان گویا»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد حسن، سال: 1962، جلد 3، شماره 3.

- «سرور الصّدور و نور البدور»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1962، جلد 3، شماره 3.

- «اثراتِ صرف و نحوِ فارسی بر زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 4.

- «ترجمه کلیله و دمنه نثر در دوره سامانیان»، مقاله‌نویس: راج اَنیل پَرشاد جلیل، سال: 1962، جلد 3، شماره 4.

- «اسئله و اجوبه رشیدی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1962، جلد 4، شماره 1.

- «شعرهایِ تازه‌ای از سلاطین و اُمرایِ مغول»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «سعید قریشی؛ شاعری در خورِ اعتنا در عهدِ شاه‌جهان»، مقاله‌نویس: دکتر امیر حسن عابدی، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «نح‌المعانی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «ترجمه‌هایِ قدیمیِ فارسی از عوارف المعارف»، مقاله‌نویس: سخاوت مرزا، سال: 1963، جلد 4، شماره 3.

- «تکمله‌ای بر ترجمه‌هایِ قدیمیِ فارسی از عوارف‌ المعارف»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 3.

- «علومِ اسلامی در زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 4.

- «شعرهایِ ترکیِ مولانا روم»، مقاله‌نویس: دکتر اکمل ایّوبی، سال: 1964، جلد 5، شماره 1.

- «مسائلِ املایِ فارسی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1964، جلد 5، شماره 3.

- «عمید تولکی سنامی؛ شاعری برجسته در قرنِ سیزدهم»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1964، جلد 5، شماره 4.

- «هندوستان در نگاهِ قزوینی»، سیّد محمّد حسن فیصر اَمروهوی، سال: 1965، جلد 6، شماره 1.

- «مولانا حمید قلندر و برخی از معاصرینِ او»، دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 2.

- «مثنویِ عاشق پاشا»، دکتر اکمل ایّوبی، سال: 1965، جلد 6، شماره 2.

- «فرهنگ‌نامه قواس»، دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 3.

- «ارزش‌هایِ ادبی در دوره حافظ»، کبیر احمد جائسی، سال: 1965، جلد 6، شماره 3.

- «فرائدِ غیاثی و هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 4.

- «فهرستِ مقالاتِ مجلّه فکر و نظرِ دانشگاه اسلامیِ عَلیگَر، هندوستان»، مقاله‌نویس: احتشام بن حسن، سال: 165، جلد 6، شماره 4.

- «مغنّی‌نامه»، مقاله‌نویس: دکتر خورشیدالاسلام، سال: 1966، جلد 7، شماره 1.

- «هندوستان و خاورِ دور در دوره میانی؛ از نظرِ جغرافی‌دانانِ عرب»، مقاله‌نویس: دکتر محمد ضیاء الّین علوی، سال: 1967، جلد 7، شماره 2.

- «شریف‌زاده»، مقاله‌نویس: دکتر خورشید الاسلام، سال: 1976، جلد 7، شماره 3.

- «نقدِ مثنویِ ابرِ گُهربار- تالیف: مرزا اسدالله غالب دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر سیّد وحید اشرف، سال: 1969، شماره 9، جلد 1.

- «فرهنگِ بلخی»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد یوسف‌الدّین احمد بلخی، سال: 1970، جلد 11، شماره 1/ شماره 2.

- «تصوّف، ماخذِ غیراسلامی و رشدِ افکار اسلامی»، مقاله‌نویس: دکتر وحید اختر، سال: 1971، جلد 12، شماره 4.

- «تلفّظِ فارسیِ امیر خسرو»، مقاله‌نویس: مولانا امتیاز علی عرشی، سال: 1972، جلد 13، شماره 1/ شماره 2.

- «هایِ مختص و مسائلِ دستوری و املاییِ مربوط به آن»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1972، جلد 13، شماره 1 / 2.

- «رموز السّالکین»، مقاله‌نویس: دکتر حسینی شاهد، سال: 1972، جلد 13، شماره 3.

- «ملک عزیزالله بسطامی؛ شاعری در دوره شاهانِ شرقی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1972، جلد 13، شماره 3.

- «مولفِ بحرِ زخّار»، مقاله‌نویس: مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محل، سال: 1972، جلد 13، شماره 4.

- «غزلیِ نایاب و تاریخی از حافظ شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر ماریا بلقیس، سال: 1972، جلد 13، شماره 4.

- «قدیمی‌ترین و کامل‌ترین نسخه‌خطّیِ تذکره مخزن‌الغزائب»، مقاله‌نویس: دکتر اکبر حیدری کاشمیری، سال: 1972، جلد 14، شماره 3.

- «کتاب‌خانه شرقی»، مقاله‌نویس: سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی، سال: 1978، جلد 15، شماره 1 و 2.

- «کتاب‌خانه اداره تحقیقاتِ اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان»، مقاله‌نویس: سیّد فیّاض علی، سال: 1982، جلد 19، شماره 3 و 4.

- «دو نسخه‌خطّیِ نادر در طب»، مقاله‌نویس: دکتر حکیم سیّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 1984، جلد 21، شماره 3و 4.

- «علم و فرهنگ در سرزمینِ دکّن»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1989، جلد 26، شماره 1.

- «غزلی از خواجه حافظ»، مقاله‌نویس: پروفسور نبی هادی، سال: 1989، جلد 26، شماره 1.

- «آغاز و پیشرفتِ تاریخ‌نگاری در هندوستان دوره میانی؛ بررسیِ کتبِ تاریخی در قرنِ سیزدهم میلادی»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین، سال: 1989، جلد 26، شمار 1.

- «میر سیّد میر شکر»، مقاله‌نویس: دکتر کبیر احمد جائسی، سال: 1989، جلد 26، شماره 2.

- «نظامِ قدیمِ طب در عربی»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم ظل‌الرّحمان، سال: 1989، جلد 26، شماره 2.

- «خواجه شمس‌الدّین»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1989، جلد 26، شماره 3.

- « پیشرفتِ فارسی در بنگلادش از آغاز تا دوره مغول»، مقاله‌نویس: دکتر کلثوم البشر، سال: 1989، جلد 26، شماره 4.

- «نگاهی کوتاه به تالیفاتِ خواجه میردرد»، مقاله‌نویس: دکتر قاضی جمال حسین، سال: 1989، جلد 26، شماره 4.

 

برخی از شماره‌هایِ مختلفِ مجلّه «فکر و نظر» در سایتِ ریخته قابلِ مطالعه است:

https://www.rekhta.org/emagazines/fikr-o-nazar-aligarh

 با سپاس از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن