کد مطلب : 7061
20 ارديبهشت 1399 - 14:27
تعداد بازدید : 36 بار
اخبار » گزارش

مجلّه «معیار» به دو زبانِ اردو و انگلیسی مقاله منتشر می‌کند. این مجلّه از گروهِ اردو «دانشگاهِ اسلامی بین‌المللیِ اسلام‌‌آباد» در پاکستان منتشر می‌شود. در اینجا فهرست مقاله‌های منتشر شده «معیار» درباره فارسی، از ابتدا تا کنون آورده می‌شود:

 

* شماره 1 ژانویه تا ژوئن 2009

- «مآخذِ تاریخ شاه‌جهان‌پور» // ابوسلمان شاه‌جهان‌پوری [برخی از منابعِ معرفی شده تاریخ/تذکره فارسی هستند]

- «کتاب‌خانه ناشناخته‌ای از قرن نوزدهم میلادی» // ابرار عبدالسلام [فهرست کتبِ موجود در کتاب‌خانه جناب مولوی منشی حافظ کرم احمد که در 1265 هجری نوشته شده است که شاملِ نسخه‌‌هایِ خطّی عربی، فارسی و اردو است. این فهرست در مجموعه عبدالرحمن بارکر در موسسه بین المللیِ تمدن و اندیشه اسلامی در مالزی نگهداری می‌شود]

 - «تذکره گلدستة کَرناتَک» // مترجم: محمد ایوب قادری [این تذکره به فارسی و تالیفِ غلام موسی رضا خان رائق است که مرحوم ایوب قادری آن را با حواشی به زبان اردو ترجمه کرده است. البته تمامی شعرها به فارسی آورده شده است- شایان ذکر است که متنِ فارسیِ این تذکره تاکنون تصحیح نشده است]

- «خازن الشعراء؛ تذکره‌ای از علما و شعرایِ هندوستانی و ایرانیِ قرنِ هجدهم میلادی» // عارف نوشاهی

- «مسائلِ زبانیِ عرفان و تشابه در اندیشة عین‌القضات همدانی» // توشیهیکو ایزتسو- مترجم: محمد عمر مَیمَن

- «اصولِ خواندن نسخه‌های خطّی فارسی از دیدگاه تصحیح متن» // سی. ای.ویلسون- مترجم: نجیبه عارف [ترجمة این مقاله از ویلسون است:

C.E.Wilson: "Aids to Reading Persian MSS, in View of Editorial Work", Islamic Culture, October 1923.]

- «منابعِ زبان‌هایِ جدیدِ جنوبِ آسیا؛ منابعِ عربی، فارسی و اردو در کتاب‌خانه‌های اروپایی‌» // مجلّه معیار [این مقاله فهرست نسخه‌های خطی و فهرست کتاب‌های چاپی در این موضوع را معرفی کرده است]

 

* شماره 2 - ژوییه تا دسامبر 2009

- «ملوفظاتِ سلسله چشتیه؛ بازتابِ شعرهایِ خوش‌خرامِ فارسی» // عبدالعزیز ساحر

- «کشفِ بیاضِ فارسیِ ناشناخته‌ای از میر تقی میر» // مجلّه معیار

- «مطالعاتِ ایرانی و تحقیقاتِ فارسی در پاکستان» // عارف نوشاهی- ترجمه: عصمت دُرّانی

- استدراک بر مقاله «مآخذِ تاریخِ شاه‌جهان‌پور»  // محمد اقبال مجددی

- استدراک بر مقاله «خازن‌الشعراء: تذکره‌ای از علما و شعرایِ هندوستانی و ایرانی» // معین نظامی

 

* شماره 3 ژانویه تا ژوییه 2010

- «مجموعه لطایف و سفینه ظرایف؛ منبعِ قدیمی درباره صنایع ادبی و شعر فارسی» // عارف نوشاهی

- «شعر فارسی بوعلی قلندر پانی پَتی» // عارف نوشاهی

- «نسخه‌خطّیِ تاریخ محمود شاهی مزیّن به مُهر و یادداشتِ عبدالرحیم خان خانان» // عارف نوشاهی

- «مجالسِ جهانگیری؛ منبعی منفرد درباره رویدادهای ادبی و فرهنگی دربارِ جهانگیر» // عارف نوشاهی

- «تصحیحِ تذکره تحفة الفصحا» // عارف نوشاهی

- «شعرهای منتخبی از مثنوی تحفة الپنجاب درباره پنجاب» // عارف نوشاهی

- «تالیفاتِ تازه بدست آمده از احمد یارخان یکتا خوشای» //عارف نوشاهی

- «خاندانِ مفتی در منطقة بیرا [بهیره] و میراثِ علمی‌اشان» //عارف نوشاهی

- «تذکره‌ای علمی از مُلتان و خاندانِ قریشیِ نواح» // عارف نوشاهی

- «نامه‌های خواجه عبیدالله احرار و وابستگانش» // عارف نوشاهی

- «گردآوری، تصحیح و احیایِ متون فارسی در جنوبِ آسیا» // عارف نوشاهی

- استدارک بر مقاله «کشفِ بیاضِ فارسیِ ناشناخته‌ای از میر تقی میر» // عارف نوشاهی

- استدارک بر مقاله «مطالعاتِ ایرانی و تحقیقاتِ فارسی در پاکستان» // محمد اقبال مُجدّدی

- «سراج‌الاخبار» //  مجلّة معیار

 

* شماره 5- ژانویه تا ژوییه 2011

- «دو نامة تازه بدست‌ آمده از بهادر شاه ظفر» // عبدالعزیز ساحر

 

* شماره 6- ژوییه تا دسامبر 2011

- «گزارشی از یک نامة مهمِ مرزا اسدالله غالب دهلوی» // پرتو روهیلا

- «کتاب‌های تالیفی درباره موسیقیِ کلاسیکی در ادبیاتِ هندوستان» // فرانسوا نالینی دِلووی(Françoise Nalini Delvoye)- ترجمه به اردو: محمد اطهر مسعود [این مقاله خانم نالینی به انگلیسی با عنوانِ Indo-Persian Literature on Art-Music: Some Historical and Technical Aspects در مجموعه مقالاتی با این عنوان: منتشر شده بود:  

Confluence of Cultures, French Contributions to Indo-Persian Studies (English and Persian Edition), Manohar Publishers and Distributors, New Delhi, 1994 / South Asia Books, New Dehli, 2010.]

- «بایگانیِ فارسیِ آرشیوِ ایالتِ پنجابِ پاکستان» // شازیه مغول

- «گرایش‌های داستان کوتاه‌نویسی در فارسی» // محمّد کیومرثی

- بخشِ ویژه دکتر نبی بخش بلوچ (نسخه‌شناس مشهور پاکستان)

 

* شماره 7- ژانویه تا ژوئن 2012

- «معرفی نُه نسخه‌خطّیِ خلاصة الفوائد» //  عبدالعزیز ساحر

 

* شماره 8- ژوییه تا دسامبر 2012

- «ترجمه‌های انگلیسیِ گلستانِ سعدی» // اصغر علی بلوچ

 

* شماره 9- سال 2013

- ‌«تاریخ و مشکلاتِ آموزشِ زبان‌های شرقی در دانشگاه‌های هندوستان و پاکستان»// ارشد محمود ناشاد

- ‌«نخستین دورة حکومتِ مسلمانان در هندوستانِ قدیم» // اسلم انصاری

- ‌«بررسیِ موضوعیِ شکوفاییِ علم عروض» // جواد علی

 

* شماره 11- ژانویه- ژوئن 2014

- «شواهدِ شعری در ضرب المثل‌هایِ اردو، فارسی و عربی که در فرهنگ 22 جلدیِ اردو لغت درج نشده‌اند» // روف پاریک

- «فرهنگِ چاپ نشدة امیر مینایی به نامِ حمائلِ تاریخی» // ابرار عبدالسلام

 

* شماره 12- ژوییه تا دسامبر 2014

- ‌«بهترین نمونه ترقیمه؛ نسخة خطی شاهنامة فردوسی موجود در کتاب‌خانة ایتالیا، فلورانس» // عارف نوشاهی- ترجمه از فارسی به اردو از: عصمت دُرّانی

- ‌«ارمغان آلام؛ بیاضِ نادر- تالیف: دکتر سید محمود» // طیّب منیر [این بیاض در 1944م در احمد نَگر هندوستان منتشر شد. شامل 192 شعرِ فارسی، اردو و عربی است]

- ‌«رامپور و مولانا امتیاز علی عرشی» // شفقت ظهور

- ‌«شیخ آذری از دربار تا دریار» // جواد همدانی

 

* شماره 13- ژانویه تا ژوئن 2015

- «مکتوبات دکتر محمد حمیدالله» // محمد راشد

- «نکات مهمی در نسخه‌شناسی» // طارق علی شهزاد

- «مسائل مهم در تصحیحِ متن»  // شبّیر احمد قادری

- «اصولِ قرائتِ متن» // خضر یاسین

- «دیدگاه‌های الطاف حسین حالی در سوانح‌نگاری با تکیه بر تالیفِ او: حیاتِ سعدی» // محمد شهاب الدین

 

* شماره 15- ژانویه تا ژوئن 2016

- «منطق الطیرِ عطار نیشابوری»  // علی کمیل قزلباش

 

* شماره 19- ژانویه تا ژوئن 2018

- «چند قصیده و قطعه فارسی در مدحِ نواب بهاولپور صادق محمد خان عباسی رابع (1861-1899)»  // عصمت درّانی

 

* جلد 20- ژوییه تا دسامبر 2018

- «معارف نامه؛ پروفسور مولوی محمد شفیع به نام دکتر محمد حمیدالله- قسمت اول» // محمد ارشد

 

* جلد 21- ژانویه تا ژوییه 2019

- «معارف نامه؛ پروفسور مولوی محمد شفیع به نام دکتر محمد حمیدالله- قسمت دوم» // محمد ارشد

 

* شماره 22- ژوییه تا دسامبر 2019

- «شکوفایی هنر نسخه‌شناسی» // ارشد محمود ناشاد

- «شعرهای فارسی دکتر معین نظامی» // احتشام علی

- «جنگ نامه معروف به قاسم نامه»// محمد ساجد نظامی

 تمام شماره‌های مجلّه «معیار» از این لینک قابل دانلود هستند:

https://www.iiu.edu.pk/?page_id=29164

 تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

37 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
620
2314
620
16817
16397746