کد مطلب : 7032
19 فروردين 1399 - 18:20
تعداد بازدید : 120 بار
اخبار » مقالات
پرینت

محمد بن محمد بن محمود الحافظی البخاری معروف به خواجه محمد پارسا (749- 822ق) از مشایخ مهم نقشبندیه «رساله محبوبیه» را به فارسی تألیف کرد که شامل مجموعه ای کوتاه و دلنشین از نکات عرفانی، دستورالعمل های مختصر سلوک و اندرزهایی برای تهذیب نفس است. در این کتاب بارها سخن از احادیث نبوی و سخن خواجگان سلف به میان آمده و برای دلنشین شدن متن، اشعاری از خواجه عطار نیشابوری، ابوبکر وراق و مولای رومی آورده است که نشان از احاطه بی نظیر خواجه پارسا به اشعار عرفانی است.

«رساله محبوبیه» از سوی منوچهر صدوقی سها و مهدی مومنی تصحیح و چاپ شده است: فصل نامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر- ویژه اخلاق »، شماره سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1398، «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»، تهران.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: دریافت