چکیده مقالات شماره پنج و ششم «بساتین»

چکیده مقالات شماره پنج و ششم «بساتین»

شماره‌ي پنجم و ششم نشريه‌ي بساتين، شامل مقالاتي در پاسداشتِ مقام حضرت علي بن موسي الرضا، عليه السلام به همراه مجموعه اي ديگر از مقالات مطالعات نسخ خطي، در يک...

انتشار شماره 5-6 نشریه «بساتین»

انتشار شماره 5-6 نشریه «بساتین»

شماره پنجم و ششم «بساتين»، دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه‌های خطی، اسناد و متون کهن منتشر شد. اين نشريه‌ به صورت تخصصي در زمينه مطالعاتِ کتاب ‌شناختی، مباحث نسخه...

شماره 5-6 نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره 5-6 نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره پنجم و ششم «بساتين»، دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه‌های خطی، اسناد و متون کهن در آستانه نشر قرار گرفت. اين نشريه‌ به صورت تخصصي در زمينه مطالعاتِ کتاب...

فراخوان مقاله دو فصلنامه «بساتین»

فراخوان مقاله دو فصلنامه «بساتین»

«بساتین»، نشريه‌اي علمي ـ تخصّصي در موضوع نسخه‌هاي خطي اسلامي است، که در زمينه مطالعاتِ کتاب‌‌شناختی، مباحث نسخه‌‌شناختی، تاريخ علم مسلمانان (با اولويت ايرانيان و شيعيان)، کتابخانه‌هاي تراثي، مجموعه‌داري کتب...

چکیده مقالات شماره سوم و چهارم «بساتین»

چکیده مقالات شماره سوم و چهارم «بساتین»

شماره‌ي سوم و چهارم نشريه‌ي بساتين، شامل مقالاتي در پاسداشتِ مقام بانوي دو سرا، حضرتِ فاطمه‌ي زهرا، سلام الله عليها، و نيز بزرگداشتِ مقام علميِ متکلّم سترگِ شيعه، سيّد مرتضي...

دوفصلنامه‌ی "بساتين" در گام سوم و چهارم

دوفصلنامه‌ی "بساتين" در گام سوم و چهارم

نشريه‌ي بساتين شماره‌ي‌ سوم و چهارم (در يک مجلد)، شامل دو مقاله در پاسداشتِ مقام بانوي دو سرا، حضرتِ فاطمه‌ي زهرا، سلام الله عليها، و دوازده مقاله در بزرگداشت متکلم...

شماره سوم و چهارم نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره سوم و چهارم نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره سوم و چهارم (در يک مجلد) از دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه‌های خطی، اسناد و متون کهن «بساتین» در آستانه نشر قرار گرفت. اين نشريه‌ي علمي ـ تخصّصي...

متن کامل (PDF) دوفصلنامه بساتین؛ شماره دوم، پائیز - زمستان 1393

متن کامل (PDF) دوفصلنامه بساتین؛ شماره دوم، پائیز - زمستان 1393

بساتین، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن، (سال اول، شماره دوم، پائیز ـ زمستان 1393). فهرست مقالات: جستاری در عدم تعارض علی‌نامه با شاهنامه...

متن کامل (PDF) دوفصلنامه بساتین؛ شماره اول، بهار - تابستان 1393

متن کامل (PDF) دوفصلنامه بساتین؛ شماره اول، بهار - تابستان 1393

بساتین، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن، (سال اول، شماره اول، بهار ـ تابستان 1393). فهرست مقالات: توطئه‌های سیاسی، جاسوسی و یک متن شیعی...

بساتین؛ شماره دوم، پاییز - زمستان 1393

بساتین؛ شماره دوم، پاییز - زمستان 1393

دومین شماره بساتین، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن، سال اول، شماره دوم، پاییز ـ زمستان 1393 منتشر شده است که در اینجا چکیده...

فراخوان مقاله دو فصلنامه بساتین «ويژه نامه سيد مرتضي علم الهدی»

فراخوان مقاله دو فصلنامه بساتین «ويژه نامه سيد مرتضي علم الهدی»

«بساتین»، نشريه‌اي علمي ـ تخصّصي در موضوع نسخه‌هاي خطي اسلامي است، که در زمينه مطالعاتِ کتاب‌‌شناختی، مباحث نسخه‌‌شناختی، تاريخ علم مسلمانان (با اولويت ايرانيان و شيعيان)، کتابخانه‌هاي تراثي، مجموعه‌داري کتب...

چکیده مقالات دومین شماره «بساتین»

چکیده مقالات دومین شماره «بساتین»

دومین شماره بساتین، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن، سال اول، شماره دوم، پاییز ـ زمستان 1393 منتشر شده است که در اینجا چکیده...

انتشار دومین شماره «بساتین»؛ دوفصلنامه مطالعات نسخه‌های خطی

انتشار دومین شماره «بساتین»؛ دوفصلنامه مطالعات نسخه‌های خطی

دومین شماره «بساتین»؛ دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن منتشر شد. بساتین، نشريه‌اي علمي ـ تخصّصي در موضوع نسخه‌هاي خطي اسلامي است، اين نشريه...

شماره دوم نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره دوم نشریه «بساتین» در آستانه نشر

شماره دوم از دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نسخه‌های خطی، اسناد و متون کهن «بساتین» در آستانه نشر قرار گرفت. بساتین، نشريه‌اي علمي ـ تخصّصي در موضوع نسخه‌هاي خطي اسلامي...

بساتین؛ شماره اول، بهار - تابستان 1393

بساتین؛ شماره اول، بهار - تابستان 1393

اولین شماره بساتین، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن، سال اول، شماره اول، بهار ـ تابستان 1393 منتشر شده است که در اینجا چکیده...